ELEKTRONİK TİCARET DERNEĞİ (ELİDER) ANA TÜZÜĞÜ

  1. BÖLÜM

DERNEĞİN ADI, MERKEZİ, AMAÇ VE ÇALIŞMA KONULARI

MADDE 1- DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ

Derneğin adı “ELEKTRONİK TİCARET DERNEĞİ” olup kısa adı ELİDER’dir. Bu tüzükte kısaca “dernek” olarak anılacaktır. Derneğin merkezi Oruçreis Mah., Tekstilkent Cd. Çarşı Blok 1.kat No:24, 34235 Esenler/İstanbul’dadır. Derneğin merkezi Yönetim Kurulu Kararı ile il hudutları içerisinde başka bir adrese taşınabilir,